Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Så lenge kan du være syk

Jens Stoltenberg vil innføre svenske regler for sykefravær.
Jens Stoltenberg 2

– I Sverige er det i samarbeid med legeforeningen fastsatt normer for sykmelding ved en rekke ulike diagnoser. Å utarbeide slike retningslinjer er også noe vi kan vurdere. 
Tanken er at det fastsettes en normallengde for en sykmelding ved ulike diagnoser og hvor eventuelle avvik må gis en særskilt begrunnelse. Å vurdere om en lignende tilnærming er aktuell i Norge, mener jeg vil være av stor interesse, sa Stoltenberg i sin tale på kartellkonferansen på Gol i forrige uke.

 

Du finner mer om svenske regler for sykefravær hos Teknisk Ukeblad.
Annonse Annonse Annonse