Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Skolene får stryk i arbeidsmiljø

Norske skoler klarer ikke å hindre at lærere blir syke av jobben sin. Arbeidstilsynet mener det er enkelt å gjøre noe med.
Klasse utsnitt

Etaten har gjort over 500 tilsyn i Skole-Norge. Det ble gitt 2437 pålegg, de aller fleste fordi arbeidsgiveren ikke hadde gjort helsefremmende tiltak for å forebygge sykdom og skade.
– Det er et stort potensial for å få ned sykefraværet i skolene. Det koster ikke mye, men vil gi gode resultater, sier Ingrid Finboe Svendsen, direktør i Arbeidstilsynet.
Selv om tilsynene har vært rettet mot lærerne og ledelsen på skolene, mener Finboe Svendsen de også vil gi elevene en bedre hverdag.
– Det er viktig for elevene at de har lærere som håndterer konfliktsituasjoner i klassen, lærere som ikke er syke og bekymret. Hvis du har rutiner for å håndtere dette og får lærere som behersker ulike situasjoner, gir det en tryggere og bedre hverdag for elevene, sier hun.

 

Du finner mer om at skolene får stryk i arbeidsmiljø hos Aftenposten.
Annonse Annonse Annonse