Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Registreringsplikt for bemanningsforetak (vikarbyrå) fra nyttår

Ordningen innebærer at alle bemanningsforetak som driver utleie av arbeidskraft i Norge plikter å sende melding til Arbeidstilsynet for å bli registrert i et nytt offentlig register over bemanningsforetak.
Sjefen

Det offentlige registeret vil være å finne på www.arbeidstilsynet.no fra 1. mars 2009. 
Fra denne dato blir det forbudt for bedrifter å bruke bemanningsforetak som ikke er lovlig registrert etter ordningen i Arbeidstilsynets register. 
Virksomhetene gis med dette en rimelig tid til å registrere sin virksomhet.
Ordningen stiller krav om at bemanningsforetak som skal drive i Norge, enten de er norske eller utenlandske, skal ha en fast representant i landet med juridiske fullmakter. 
Det innføres flere klare krav som tar sikte på å bedre seriøsiteten i bransjen som eksempelvis krav til organisering, økonomi og til at virksomheten er lovlig registrert hos skatteetaten.

 

Les mer om registreringsplikt for bemanningsforetak hos Arbeidstilsynet.
Annonse Annonse Annonse