Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Vurderer erstatning

Høyesterett skal ta stilling til om ambulansesjåfør Erik Schjenkens posttraumatiske stressyndrom er en arbeidsskade.
Vondt i hodet

Schjenken ble i september av Borgarting lagmannsrett tilkjent yrkesskadeerstatning.
Retten sa seg enig i at han fikk psykiske lidelser på grunn av sitt arbeid og fastslo at han kvalifiserte til yrkesskadeerstatning. Gjensidige forsikring mente at hans diagnose, posttraumatisk stressymptom med underdiagnose medieoffersyndrom, er en belastningslidelse som ikke kvalifiserer for erstatning.

 

Les mer om denne saken hos Adressa.no
Annonse Annonse Annonse