Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Drøftingsplikt for vikarbruk

Arbeidsdepartementet vil pålegge arbeidsgiverne plikt til å diskutere midlertidige ansettelser med sine tillitsvalgte.
Folk1

– Drøftingsplikten er et grep for å redusere ulovlige eller unødige midlertidige ansettelser, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm. Hun ønsker at arbeidsgivere skal snakke med sine tillitsvalgte minst en gang i året om eventuelle midlertidige ansettelser.
– Det er behov for å sette i verk tiltak for å øke bevisstheten om virksomhetenes bruk av midlertidige ansettelser. I enkelte bransjer, både innen privat og offentlig sektor, brukes ekstrahjelp og ringevikarer for ukritisk i forhold til lovens intensjon, sier Bjurstrøm.

 

Les mer om drøftingsplikt for vikarbruk hos Magasinett.
Annonse Annonse Annonse