Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Bedre i privat sektor

Ansatte i det offentlige opplever lavere mulighet for medbestemmelse og mindre lydhørhet fra ledelsen enn privat ansatte. Fagbevegelsen advarer mot byråkratisering.
Dame skriver rapport

Undersøkelsen «Motivator 2009», gjennomført av meningsmålingsinstituttet Sentio, dokumenterer at ansatte i offentlig sektor opplever til dels betydelig mindre grad av kontroll over egen arbeidsplass og eget arbeid, enn ansatte i privat sektor. Ikke bare det, men de som jobber enten i kommunene eller i staten, eller i statlig eide selskaper opplever også å i mindre grad bli tatt med på råd av sine nærmeste overordnede, enn de som jobber i private bedrifter.
Mette Nord, AU-medlem i Fagforbundet, som organiserer 300.000 ansatte hovedsakelig i kommunesektoren, advarer mot økt byråkratisering.
- Våre medlemmer opplever at de styres av byråkratiske systemer, og at det fratar dem muligheten til å bruke faget sitt, sier hun til Klassekampen.
- Det er et resultat av nye styringsformer i offentlig sektor. 
Mange føler seg presset mellom barken og veden.

 

Du finner mer om bedre forhold for private ansatte hos Klassekampen.
Annonse Annonse Annonse