Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Bekymret over vold i skolen

Arbeidstilsynet er bekymret over økte tilfeller av vold og trusler i barne- og ungdomskolen.
Bokser

De er nå i gang med en ny tilsynssatsing, med skolen som arbeidsplass. Forløpige resultat viser at lærerne bruker stadig mer tid på å være konfliktløsere.
Vera Helgerud, seniorinspektør i Arbeidstilsynet i Buskerud, forteller at flere skoler ikke har gode nok rutiner verken til å forebygge eller håndtere slike situasjoner.
- Det som er mest skremmende er økende vold og trusler i barne- og ungdomsskolen. Lærerne bruker mindre tid på å lære bort, og bruker mere tid på å være konfliktløsere, sier hun.

 

Du finner hele denne saken om arbeidstilsynets bekymring for vold i skolen hos NRK Buskerud
Annonse Annonse Annonse