Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Slaktes av Arbeidstilsynet

Tromsø kommune må gjennomføre en rekke tiltak for å bedre arbeidet med helse, miljø og sikkerhet fastslår Arbeidstilsynet.
Arbeidstilsynet ny logo

En omfattende gransking av kommunens helse-, miljø- og sikkerhetsaktiviteter (HMS) har endt opp i seks pålegg fra Arbeidstilsynet som må gjennomføres innen 1. februar neste år. 
Tilsynet har fra april til juni i år gått gjennom HMS-arbeidet ved seks ulike resultatenheter i Tromsø.
– Resultater fra tilsynene viser at kommunen må gjøre en rekke forbedringer. 
Vi har funnet avvik som vi synes er alvorlige og som vi krever det blir gjort noe med. 
Tromsø er en stor kommune. Det de gjør på HMS-området har konsekvenser for mange, og da er det viktig at ting er på stell, sier tilsynsleder Angela Westphal i Arbeidstilsynet til NTB.

 

Du kan lese mer om Arbeidstilsynets tilsyn hos Tromsø kommune hos ABC Nyheter.
Annonse Annonse Annonse