Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Kollegaer slåst på jobb

- Vald blant kollegaer er meir vanleg enn folk trur. Det seier Terje Nustad, leiar for SAFE som er eit av medlemsforbunda i YS.
Bokser

 

Ei undersøking frå Næringslivets sikkerhetsråd avdekkjer at 4,2 prosent av dei spurde verksemdleiarane seier tilsette har blitt utsette for vald frå ein dei jobbar saman med.
6,1 prosent seier dei har vore utsette for truslar om vald frå ein kollega.

 

Du finner hele denne saken om vold på jobben hos NRK nyheter.

 
Annonse Annonse Annonse