Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Starter jakten på klimatiltak

Først nå starter jakten på klimatiltakene som skal bringe Norge i mål innen 2020. Bellonas Frederic Hauge er ikke imponert over tempoet.
Bil

Statens forurensingstilsyn har startet jakten på klimatiltakene som skal redusere Norges årlige utslipp med mellom 15 og 17 millioner tonn CO2.

Gjennom "Klimakur 2020" skal en rekke direktorater med SFT i spissen utrede hva som er den rette kombinasjonen av pisk og gulrot for å nå målet, og lage oppskrifter på ulike virkemidler og tiltak.
- Jeg ønsker meg en meny, en oversikt over mulige tiltak. Det er lurest å gjøre de billigste, største og mest effektive tiltakene først, men den store utfordringen, som inkluderer utvikling av nye teknologier, løses ikke gjennom kostnadseffektive tiltak. Vi kan ikke ha enten eller, vi kan ikke bare ha kostnadseffektive tiltak i Norge, sa miljøvernminister Erik Solheim da "klimakuren" ble lansert.
Bellona-leder Frederic Hauge er ikke imponert over tempoet til regjeringen, og mener dette arbeidet skulle vært satt i gang for lenge siden.

 

Mer om jakten på klimatiltak finner du hos Teknologisk Ukeblad.
Annonse Annonse Annonse