Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Arbeid kan gi bedre helse

Bjørn Gudbjørgsrud, tjenestedirektør i NAV, uttaler at arbeid i mange tilfeller har svært positiv effekt på helsa, og at arbeid bør stå på reseptblokka til legen. Men er det så enkelt?
Dame med eplehjerte1

Som innen svært mange andre områder i livet, strides de lærde om helseeffekten av å være i arbeid, skriver dinside.no
Mens Nav fremhever at arbeid er god medisin, sier avdelingsdirektør Stein Knardahl ved Statens arbeidsmiljøinstitutt til DinSide at det fins lite forskning på om det å være i arbeid har en helsegevinst.
De fleste undersøkelser har ifølge Knardahl påvist negative virkninger av å miste jobben.
En nederlandsk studie av Alex Burdorf har funnet positive virkninger for helsen av å komme i arbeid, slik NAV hevder. Men det vil ikke nødvendigvis gjelde alle.

 

Les mer om arbeid og helse på dinside.no.
Annonse Annonse Annonse