Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Sikkerheten har høyeste prioritet

Sikkerheten på norsk sokkel har regjeringens høyeste prioritet. Fredag innkalte arbeidsminister Hanne Bjurstrøm og olje- og energiminister Terje Riis-Johansen selskapene på norsk sokkel for å høre deres vurdering av den aktuelle situasjon i Mexicogolfen og hva de tenker å iverksette av tiltak.
AOF refleksvest

– Dette er en svært tragisk og alvorlig ulykke. Det er nå viktig at vi får en best mulig forståelse av årsaken til at dette kunne skje. Jeg vil bruke kunnskapen fra ulykken i mitt arbeid med forvaltningen av norsk sokkel, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.
– Ulykken viser at det er risiko forbundet med å drive oljevirksomhet, og store ulykker kan skje. Norge har et godt sikkerhetsregime, men vi kan ikke slå oss til ro med det, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.
Foreløpig er det begrenset med opplysninger om ulykkesårsaken, men det begynner etter hvert å komme en del rapporter som selskapene og myndighetene vil ta tak i.

 

Les mer om sikkerhet som høyeste prioritet hos Arbeidsdepartementet.
Annonse Annonse Annonse