Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Forskjellen mellom HMS og SHA.

HMS eller SHA? De to begrepene kan være lett å forveksle, men det er en sentral forskjell. Mens HMS både tar det ytre og indre miljøet i betraktning, er SHA-begrepet rettet mot arbeidstakerne på bygge- og arbeidsplasser.
Arbeidstilsynet ny logo

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø», eller begrepet «SHA-plan», ble introdusert i den første utgaven av byggherreforskriften som utkom i 1995. Byggherreforskriften er et EU direktiv, og i Europa brukes ikke begrepet HMS, men Safety and Health requirments - på godt norsk: Sikkerhet og Helse. 
I Norge har vi i tillegg lagt til «arbeidsmiljø».  Dermed får vi begrepet SHA.
Begrepet SHA-plan er kun forankret i kommentarer og veiledninger til byggherreforskriften, og handler kun om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for arbeidstakerne på bygge- og anleggsplasser.

 

Du finner mer om HMS og SHA på Arbeidstilsynets faktaside.
Annonse Annonse Annonse