Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Kurs


Det er ikke hvem som helst som har lov til å kjøre hjullaster!

Det er heller ikke hvem som helst som kan gi opplæring. For å kunne tilby sertifisert sikkerhetsopplæring på arbeidsutstyr krever regelverket sertifisering som opplæringsvirksomhet.
Verneombudet

AOF Norge er sertifisert opplæringsvirksomhet for alle typer kran, masseforflytningsmaskiner og truck og tilbyr åpne og bedriftsinterne kurs over hele landet.

Ta kontakt med nærmeste AOF avdeling for mer informasjon på telefon 815 00 303, sende en epost til aofnorge@aof.no eller ta en titt på nettsidene til AOF Norge.
Annonse Annonse Annonse