Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Ut mot egne arbeidsmetoder

De ansatte i Nav kritiserer Nav-systemet og mener langt flere kunne vært i arbeid dersom de fikk jobbe annerledes.
Dame kaster ball

Hovedtillitsvalgt Jarle Berge går nå hardt ut mot egne arbeidsmetoder og kritiserer et system som har fokus på tellinger og ikke kvalitet. Det går ut over brukerne som får for dårlig hjelp.
– I dag er det for mye fokus på målstyring og tellinger, sier hovedtillitsvalgt i Nav, Jarle Berge.
Han vil jobbe smartere og mener systemet i dag legger vekt på enkle og overflatiske løsninger.
– Hadde man jobbet med kvalitet i forhold til brukeren og tiltak så hadde det hjulpet brukeren over i mer varig arbeid, sier Berge.

 

Du kan lese mer om NAV ansatte som går mot egne arbeidsmetoder hos NRK Nyheter
Annonse Annonse Annonse