Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Leier inn arbeidskraft ulovlig

Oslo kommune leier inn ulovlig arbeidskraft. Kommunen risikerer arbeidsstopp og i verste fall politianmeldelse hvis det ikke ryddes opp raskt.
Bak lås og slå

1. mars 2009 ble det ulovlig å bruke innleid arbeidskraft fra firmaer som ikke er registrert i Arbeidstilsynets register for bemanningsforetak. Hensikten er å bekjempe sosial dumping og useriøs formidling av arbeidskraft. Stikkprøver Dagsavisen har gjort blant flere firmaer Oslo kommune benytter, viser at kommunen som storforbruker av innleid arbeidskraft, driver ulovlig innleie innenfor flere bransjer. Helse og omsorg og rengjøringsbransjen, er blant disse.
Direktør i Arbeidstilsynet, Ingrid Finboe Svendsen, forventer at alle som leier inn arbeidskraft fra uregistrerte bemanningsforetak raskt rydder opp.

 

Les hele denne saken om ulovlig innleie av arbeidskraft hos Dagsavisen.
Annonse Annonse Annonse