Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Vokst med 15 000 prosent

Solindustrien på Østlandet har vokst med 15 000 prosent på åtte år. Ett selskap alene står for mesteparten av omsetningen.
Eple2

I 2000 hadde solenergiselskapene på Østlandet en omsetning på 56 millioner. 
I 2008 hadde omsetningen økt til 8,8 milliarder kroner, en vekst på over 15 000 prosent, viser en rapport som Menon Business Economics og Mandag Morgen har utarbeidet på vegne av Oreec og Oslo Teknopol.
16 selskaper med til sammen 343 ansatte faller inn under kategorien solenergi. 
Det klart største selskapet er Rec, som alene står for 8,2 milliarder av omsetningen.

 

Du kan lese mer om rekordøkning for solenergiindustrien hos Teknisk Ukeblad.
Annonse Annonse Annonse