Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Døde da jernplate skled av traktor

En tung jernplate skled av løftegaffel på traktor mens mannen skulle justere underlag platen skulle legges på.

Ulykken ble oppdaget og varslet ved 21-tiden da en bekjent kom på besøk. Gulliksen sier at ulykken skjedde flere timer tidligere og at døden inntrådte umiddelbart.
Etterforskere fra Indre Vestfold lensmannskontor og arbeidstilsynet undersøkte åstedet i går, og ifølge lensmann Gulliksen ble det ikke funnet feil på traktoren eller annet utstyr som ble brukt til flytting av jernplata.

 

Du finner hele saken om denne arbeidsulykke hos TB.no
Annonse Annonse Annonse