Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Hvor mye blir DU overvåket?

Elektronisk adgangskort. Overvåking av internett. GPS. Kameraer. Flåtestyring. Kølapp-systemer. Kjørebøker. Og mye mer...
Kameraovervåking

– I yrker der man jobber mye mot eksterne, kan overvåking være en trygghet. 
Mens andre yrkesgrupper oppfatter det som vanskelig, sier Mona Bråten, forsker ved forskningsstiftelsen Fafo.
Hun står bak undersøkelsen «Kontroll og overvåking i arbeidslivet» fra 2010, som viser at det er stor mangel på kunnskap om temaet:
- 38 prosent av de spurte har liten eller ingen kjennskap til regelverket knyttet til overvåking.
- Blant tillitsvalgte og verneombud oppgir bare ni prosent at de har god kjennskap til regelverket.
- Kun 41 prosent av norske virksomheter har en avtale med tillitsvalgt som regulerer overvåkingen.

 

Du kan lese mer om overvåking i arbeidslivet hos Dagsavisen.

 

Basis nettkurs om personvern - kontroll og overvåking i arbeidslivet finner du hos AOF NettOpp.
Annonse Annonse Annonse