Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Velstuderte trives dårligst

Høyt utdannede har bedre helse, høyere livskvalitet og lever lengre enn andre. Men de trives ikke bedre på jobben.
Dataskjerm 1

De positive sidene ved å skaffe seg høyere utdanning er veldokumentert.
Man får av og til inntrykk av at lang universitets- og høyskoleutdanning er en vidundermedisin mot alt som er vondt og vanskelig.
Slik er det åpenbart ikke. Utdanningsmedisinen virker ikke mot gruff på jobben.
Ifølge siste utgave av Samfunnsspeilet trives høyt utdannede dårligere på jobben enn sine mer beskjedent studerte kolleger.
De velstuderte rapporterer i større grad om middels trivsel, mens andre melder om høy trivsel.
Resultatene kommer fra en storstilt studie av livsløp, generasjon og kjønn i regi av Statistisk sentralbyrå (SSB) og NOVA.

 

Du kan lese mer om velstuderte med darlig trivsel hos Teknologisk Ukeblad.

 

 
Annonse Annonse Annonse