Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Menn har det best på jobben

Menn styrer arbeidsdagen sin selv og nyter langt mer frihet enn kvinner. Dette gir oss et nytt og godt argument overfor unge jenter som skal velge utdanning og kvinner som står overfor viktige karrierevalg, sier Marit Stykket, president i NITO.
Mann og veggklokke

Over halvparten av norske arbeidstakere kan bestemme eget arbeidstempo og bidra til å påvirke beslutninger som er viktigere for jobben de utfører. 
Men dette privilegiet gjelder oftere for menn enn kvinner, skriver Dagbladet og viser til en rapport utført av Noa (Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse), en underavdeling av Statens arbeidsmiljøinstitutt. Resultatet bygger på svar fra mer enn 10 000 yrkesaktive. 
I undersøkelsen kommer det blant annet fram at 61 prosent av mennene mener at de i høy grad styrer eget arbeidstempo, mens 45 prosent av kvinnene sier det samme.

 

Mer om at menn har det best på jobben finner du hos NITO.
Annonse Annonse Annonse