Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Hyll en kollega - ta kollegatesten!

Nå starter Arbeidstilsynets kampanje "Gode kolleger - en del av jobben". På kampanjenettstedet kan du ta en uformell test på hva slags kollega du er og du kan hylle en kollega eller nominere til en drømmestart på arbeidsdagen.
Jente med llue som smiler

- Det er arbeidsgiver som har hovedansvaret for arbeidsmiljøet på arbeidsplassen.
Verneombud og tillitsvalgte er viktige hjelpere men samtidig ser vi et stort potensial ved å engasjere arbeidstakerne.
Vi ønsker med denne kampanjen å appellere til den enkelte om å bli bevisst sitt ansvar og sine muligheter.
Vi vil at folk skal tenke at det er mulig for hver og en av oss å gjøre en forskjell, sier Arbeidstilsynets direktør Ingrid Finboe Svendsen.

 

Sjekk deg selv og hyll en kollega på www.godkollega.no
Annonse Annonse Annonse