Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


- Godt språk ga lavere sykefravær

Flere IA-virksomheter satser på språkopplæring i arbeidsnorsk, også for å forebygge og senke sykefraværet.
Hender nr 1

– Mange av dem har lykkes sier Sidsel Dobak, rådgiver ved NAV arbeidslivssenter Oslo.
– Problemet er ikke bare mangel på språk, men like mye mangel på forståelse av hva ordene betyr, sier Dobak. Som eksempel trekker hun frem begrepet dialog, som er helt sentralt i forebygging og oppfølging av sykmeldte.
– Det at arbeidsgiver og medarbeider skal møtes som like parter, og at begge skal bidra med forslag til tiltak på lik fot, er ukjent utenfor de nordiske landene, forteller hun.

 

Du finner mer om at godt språk gir lavere fravær hos Idebanken.
Annonse Annonse Annonse