Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Overvåkning forsurer arbeidsmiljøet

Norske arbeidstakere blir stresset og føler seg krenket når arbeidsgiver overvåker dem. Samtidig stoler vi blindt på at arbeidsgiverne følger regelverket viser en ny Fafo-rapport.
Mann med mobiltelefon

Over 6000 norske arbeidstakere er spurt i den omfattende undersøkelsen. 
Over halvparten av de spurte oppfatter at den teknologiske utviklingen gjør at arbeidstakere i stadig større grad overvåkes av sine arbeidsgivere.
Med ny teknologi kan arbeidsgiverne overvåke ansattes e-post og internettbruk. I tillegg gjør GPS-installeringer i kjøretøy at sjefen kan ha kontroll på hvor du er og hva du gjør, hele tiden.
– Det kan få negative konsekvenser for arbeidsmiljøet, sier Fafo-forsker Mona Bråten, som har utarbeidet rapporten.

 

Du kan lese mer om overvåkning som forsurer arbeidsmiljøet hos Dagsavisen.
Annonse Annonse Annonse