Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Redde for å være alene på jobb

Trusler, sykmeldinger og kulturforskjeller. Drammens største taxiselskap må ordne opp i arbeidsmiljøet, ellers kan Arbeidstilsynet stanse driften.
Arbeidsmiljøhumlen

Det har i lengre tid vært uenighet og turbulente forhold mellom medlemmer i styret, generalforsamlingen og administrasjonen i Drammen Taxi. 
Problemene har vært så store at Arbeidstilsynet laget en rapport om arbeidsmiljøforholdene i taxiselskapet. Den ble ferdig i juni.
I rapporten skriver Arbeidstilsynet at kulturforskjeller og ulik etnisitet er antatt som deler av årsaken til arbeidsmiljøproblemene.

 

Du kan lese mer om dårlige arbeidsmiljøforhold i Drammen Taxi hos Drammens Tidende.
Annonse Annonse Annonse