Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Ser muligheter, ikke problemer

På Skoger skole i Drammen kaster de ikke bort tid på å diskutere problemer. De er langt mer opptatt av hva som virker.
Gutt med hjelm

–Hvordan kan vi bevare, dyrke og styrke de faktorene som bidrar til at folk trives på jobb? spør rektor Marianne Norman-Johansen og verneombud Evy Nes. 
De er skjønt enige om at det å satse på arbeidsmiljø og tilrettelegging er gull verdt. 
Mens trivselen ved skolen har steget, har sykefraværet gått ned. 
Det viser at langsiktig og målrettet jobbing med IA nytter. 
Resultatet er økt verdiskaping.

 

Les mer om trivselskapende tiltak på Skoger skole hos Idebanken.
Annonse Annonse Annonse