spacer document image 1 spacer2
Følger i liten grad opp
Det er 100 prosent enighet om at kommunene har et stort ansvar for å hindre «sosial dumping», men mangel på tid og ressurser fører til manglende oppfølging.

Rapporten ”Sosial dumping” ved anskaffelser i kommunesektoren» er utarbeidet av KPMG for KS. Begrepet ”sosial dumping” er meget diffust og med høyst uklart innhold, påpeker KPMG i rapporten: 
- Forskjellige aktører legger ulike og ofte upresise forståelser til grunn, gjerne ved forskjellige omstendigheter, herunder myndighetene i ulike sammenhenger. Begrepet ”sosial dumping” blir i første rekke brukt i retoriske sammenhenger når avsender med et folkelig uttrykk ønsker å beskrive en situasjon i noe generelle vendinger, men med et begrep som har allmenn forankring, heter det.
Undersøkelsen som ligger til grunn for rapporten, har vist at de som har svart, har til dels vidt forskjellige oppfatninger av hva som bør karakteriseres som ”sosial dumping”.

 

Les mer om rapporten sosial dumping ved anskaffelser i kommunesektoren hos Doffin.