spacer document image 1 spacer2
Ønsker forbud mot alenejobbing
I 2009 ble det satt rekord i antall ran i handelen. HK vil at det blir forbudt å jobbe alene.

I fjor ble det begått 218 ran i varehandelen. Det er ny rekord, og trenden fortsetter, skriver Handelsbladet FK. Bare i januar ble det gjennomført 32 ran, ifølge arbeidsgiverforeningen HSH.
Sikkerhetssjef Thor Martin Bjerke i HSH, som fører denne statistikken, er bekymret over utviklingen. 
Det er også Handel og Kontor, som organiserer mange av de ansatte som utsettes for ran.
En undersøkelse fra Arbeidstilsynet i Oslo viser at åtte av ti ransutsatte i servicehandelen jobber alene. Nå mener HKs ungdomssekretær at nok får være nok.
– Vi skulle ønske at lovverket sa at det var et forbud mot alenejobbing i de bransjene der det er naturlig, som for eksempel i kiosker. Vi synes ikke økonomi er noe argument når det går på de ansattes sikkerhet, sier Robin Dominik Havre til NRK

 

Du finner mer om forbud mot alenejobbing hos HM Nytt.