spacer document image 1 spacer2
Arbeidstilsynet til kamp mot vold
En sterk økning i voldssaker og trusler i arbeidslivet har ført til at Arbeidstilsynet nå tar grep.

Mens tallet på yrkesskader går ned, opplever Arbeidstilsynet at tallet på volds og trusselsaker øker. 
Arbeidstilsynet har jobbet med denne problemstillingen i flere år, men for første gang skal det nå settes av et eget prosjekt til temaet.
Prosjektet som starter opp 1. september, blir landsomfattende. Målet er å kartlegge om bedrifter, spesielt innen serviceyrkene, har gode nok rutiner for håndtering av vold og trusler.
- Vold og trusler utgjør nå seks prosent av totalt registrerte skader hos Arbeidstilsynet. Det er viktig å fokusere på hva arbeidsgiver gjør i forhold til denne type arbeidsmiljøbelastninger, sier prosjektleder for region Vest, Elvira Lindskog.

 

les mer om arbeidstilsynets kampanje mot vold og trusler i arbeidslivet hos NRK Hordaland.