spacer document image 1 spacer2
Smart å være klok
Det er mer krevende enn noensinne å være leder, sier Oslo Børs’ mest erfarne toppsjef. En rekke nye ledelsesbøker fremhever klokskap som fremste lederideal i møte med økte krav.

Han er den som har sittet lengst på toppen av et børsnotert selskap i Norge. 
Likevel er Terje Venold ukjent for de fleste. 
Det er slik det skal være. 
De fremste lederne er ikke de mest kjente eller brautende. 
De er heller litt grå og hardtarbeidende. Og kloke.

Hvert år utkommer tusenvis av bøker med nye svar på et 
gammelt spørsmål: 
Hva kjennetegner en god leder?
Spørsmålet er verdt å stille. 
For et utall undersøkelser konkluderer med at den aller viktigste grunnen til at vi bytter jobb er dårlig ledelse.
Gjennomgangstemaet i flere av årets norske ledelsesbøker er klokskap. 
I år skal ledere mer enn noe annet være kloke. 
Det er moralen i «Klokt lederskap» av Paul-Otto Brunstad, som henter sine eksempler fra militær ledelse. Jon Lund Hansen og Jan Christophersens «Integritet og innflytelse» har funnet frem til det samme, basert på tyve års erfaring med ledelse i offentlige og private virksomheter.

 

Du finner mer om kloke ledere hos Aftenposten.