spacer document image 1 spacer2
Skiftarbeid gir flere psykiske plager
Men god lønn, mer frihet og større anerkjennelse kan dempe den negative effekten av skiftarbeid, viser en ny palestinsk-norsk studie.

En rekke studier har vist at turnusarbeid er ugunstig for helsen. Blant annet knyttes det å jobbe skift, og særlig nattarbeid, til økt risiko for brystkreft og hjerte- og karsykdommer.
Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har nå samarbeidet med palestinske forskere i en ny undersøkelse gjennomført blant 422 sykepleiere som arbeider på Vestbredden. 
Studien viser at sykepleiere som jobber turnus, rapporterer om flere psykiske plager og lavere velvære enn kolleger som kun jobber på dagtid. 
Også tidligere studier har antydet at det er en sammenheng mellom negative psykiske effekter og turnusarbeid. Men i denne studien har forskerne også identifisert faktorer som minsker eller demper den negative effekten av denne arbeidsformen. 

 

Mer om skiftarbeid og psykiske plager finner du hos ABC Nyheter.