spacer document image 1 spacer2
Millionbot etter dødsulykke
Økokrim har ilagt et selskap som behandler avfall fra boring i Nordsjøen, en bot på 1,2 milloner kroner for brudd på arbeidsmiljøloven etter en eksplosjonsulykke i mai i fjor.

En person omkom i ulykken og en person var i livsfare.
Eksplosjonen inntraff da de to kuttet en fastrustet bolt på toppen av en lagringstank ved hjelp av vinkelsliper. Gnister fra vinkelsliperen antente hydrogengass fra tanken gjennom åpning i tanktaket. Gassen kom av forråtnelse i offshoreavfallet (boreslop) som var på tanken. Den avdøde ble kastet over rekkverket på tanktaket og falt ned ca 12 meter, mens kollegaen ble kastet mot rekkverket og tippet over det, men klarte å holde seg fast.

 

Du finner mer om milionbot etter dødsulykke hos Arbeidstilsynet.no