spacer document image 1 spacer2
Søk midler til opplæring på arbeidsplassen
Om lag 65 millioner kroner til opplæring i lesing, skriving, regning og data lyses nå ut gjennom regjeringens Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA). Private og offentlige virksomheter fra hele landet kan søke.

Programmet er en del av regjeringens kompetansepolitikk og skal bidra til at voksne får den basiskompetansen som er nødvendig for å mestre krav og omstillinger i arbeidslivet.
At fagopplæring lønner seg har vært velkjent for bedriftsledere i noen år nå. Kurs i grunnleggende ferdigheter er imidlertid mindre kjent. Nestleder Tor-Arne Solbakken i LO mener det er på tide at arbeidsgiverne tenker nytt.
– Det er sånn med kompetanseheving at når det er gode tider, så har man ikke tid til det og i dårlige tider så har man ikke råd til det. Midlene fra Vox kjøper deg både tid og penger, og resultatet blir en tryggere og mer omstillingsdyktig arbeidsstokk, sier Solbakken.

AOF har bred erfaring på dette området og deltar via sine avdelinger over hele landet i flere VOX prosjekter. Gjennom denne erfaringen kan vi hjelpe virksomheten med:
-søknadsprosessen
-delta på informasjonsmøter
-gjennomføre kartleggingsmøter når søknaden er innvilget
-gjennomføre opplæringen, tilrettelagt etter bedriftens ønske.

Tak kontakt med nærmeste AOF avdeling på 815 00 303, via www.aof.no eller aofnorge@aof.no