spacer spacer2
Arbeidsmiljøskolen - for deg som vil videre
Arbeidsmiljøskolen er et tilbud om videre skolering for ledere, hovedverneombud, verneombud, BHT personell, tillitsvalgte og andre som er opptatt av verne- og miljøspørsmål.

Trinn 1 går over 14 dager - 97 timer og det arrangeres tre kurs i året med deltakere fra hele landet som samles på Sørmarka utenfor Oslo. 
Trinn 2 har en lengde på 190 timer. Først 3 sammenhengende uker og så 1 uke.
Ved siden av sentrale tema for dette trinnet samarbeider du med andre deltakere om konkret prosjektarbeid, hvordan prosjekt bygges opp rundt konkrete problemstillinger

Arbeidsmiljøskolen tar deg videre fra grunnopplæringen, du møter mange spennende tema og får  mulighet til å fordype deg i tema og bryne deg på praktisk problemløsning.

 

For mer informasjon om Arbeidsmiljøskolen, sjekk nettsidene til aof Norge eller kontakt liv.signe.wikestad@aof.no eller aofnorge@aof.no