spacer document image 1 spacer2
Arbeidstilsynet refser Nav
Det er helseskadelig å jobbe i Nav, og Arbeidstilsynet har samtidig funnet brudd på arbeidsmiljøloven

Nå kommer Arbeidstilsynets rapport om forholdene for de ansatte i Arbeids- og velferdsetaten (Nav). 
Der går det frem at det er store og helseskadelige arbeidsbelastninger i Nav, at de ansatte føler utilstrekkelig medvirkning, samt at Nav har manglende kartlegging av arbeidsmiljøkonsekvenser ved bruk av vikarer. 
Nå varsler Arbeidstilsynet at Nav må skjerpe seg, og pålegger etaten å kartlegge omfanget av de uheldige arbeidsbelastningene. På bakgrunn av dette må de utarbeide handlingsplaner og iverksette ulike tiltak, som igjen skal evalueres sommeren 2010. 
– NAVs ansatte har over flere år jobbet hardt og med høyt tempo for å realisere reformen. 
Det har helt tydelig gått for hardt ut over arbeidsmiljøet noen steder, sier arbeids- og velfedsdirektør Tor Saglie i en kommentar til de ansatte.

 

Du finner mer om arbeidsmiljøet hos NAV i Aftenposten.