spacer document image 1 spacer2
Varsler om lovbrudd
En enkelt kommune-sykepleier har fram til september i år jobbet over 200 timer overtid og hatt 30 doble vakter. Det liker ikke hovedverneombudet i følge avisa Finnmarken.

- Dette er ulovlig og gir grunn til bekymring, sier hovedverneombud Monica Vonka Johansen.
I en redegjørelse Sør-Varanger kommune har sendt til Arbeidstilsynet, går det fram at kommunens hjemmesykepleiere svært ofte går i doble vakter. Blant annet har én enkelt ansatt i perioden 1. januar til 1. september jobbet 201 overtidstimer – og hatt 30 doble vakter.
Arbeidsmiljøloven tillater maks 200 overtidstimer i løpet av ett år. 
Denne maksgrensa kan imidlertid strekkes til 300 timer etter avtale med tillitsvalgte.
Men en slik avtale har ikke Sør-Varanger kommune, får Finnmarken opplyst av hovedtillitsvalgt Line Kristoffersen.

 

Du kan lese mer om ulovlige arbeidstidsforhold hos avisa Finnmarken.