spacer document image 1 spacer2
På jobb for et godt arbeidsliv.
Mangel på systematisk HMS-arbeid er den vanligste årsaken til pålegg fra Arbeidstilsynet. Det ble gitt nærmere 4000 pålegg i 2011 fordi arbeidsgiver ikke hadde det mest elementære på stell.

I årets årsrapport kan du blant annet lese om Arbeidstilsynets tilsyn med inneklima i offentlige bygg. 
I 2011 ble det gjennomført tilsyn i 128 skoler i 53 norske kommuner. 
80 % fikk pålegg om forbedring av systemer. 
Du kan også lese om Arbeidstilsynets tilsyn med legers arbeidstid, tilsyn med ungdomsbedrifter gjennom ungt entreprenørskap eller om erfaringene fra Arbeidstilsynets 2700 sosial-dumping tilsyn i 2011.

 

Les årsrapporten for 2011 – se film (webformat)