spacer document image 1 spacer2
Rapport om evaluering av IA-avtalen
Regjeringen legger til grunn at det fortsatt vil være behov for et nært samarbeid mellom myndighetene og partene for å styrke arbeidslinjen og et mer inkluderende arbeidsliv.

-Jeg er fornøyd med at evalueringsprosjektet er gjennomført på en grundig og god måte, og at resultatene foreligger slik at de kan være med på å danne grunnlag for IA-partenes felles diskusjoner om det videre samarbeidet i høst, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.

 

Les mer og last ned evalueringsrapporten hos Arbeids- og inkluderingsdepartementet.