spacer document image 1
Ill.foto
spacer2
Sosial dumping har foregått uten at noe ble gjort
Det interkommunale revisjonsselskapet Buskerud Kommunerevisjon IKS (BKR) har utført revisjon av Kongsberg kommunes vikarbruk.

 

To vikarbyråer er kraftig kritisert i rapporten. Revisjonen har ikke navngitt disse.
Dette mottas med en viss skepsis av den lokale senterpartilederen Kari Anne Sand.
– Jeg mener navnene bør komme til syne i en slik rapport, sier Sand til Laagendalsposten.no
– Det som fremkommer om disse, vitner om så lite seriøsitet at det er ekstra viktig at navnene blir offentlige, sier hun.

 

 

 

Les mer om revisjonsrapporten vedr kommunens vikarbruk hos Laagendalsposten.