spacer document image 1 spacer2
Lurt å vite om den nye IA-avtalen
Nytt hefte om tillitsvalgtes rolle og oppgaver i arbeidet med intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA)

Samarbeid med ledelse, kolleger, verneombud, bedriftshelsetjeneste og Arbeidslivssentre er nøkkelen til gode resultat på IA-området. 
Dette heftet er skrevet for tillitsvalgte som vil vite mer om sin rolle og oppgaver i IA-arbeidet. 
Utvikling av arbeidsmiljøet og råd og hjelp til medlemmer er sentrale tema i heftet.

 

Last ned brosjyren "Lurt å vite"

Samleside om den nye IA-avtalen

 

Ta kontakt med aofnorge@aof.no for informasjon om kurs og opplæringstilbud om den nye IA avtalen.