spacer document image 1 spacer2
Arbeidstilsynets anmeldelse av Adecco - en vekker for andre?
Arbeidstilsynet har nå anmeldt Adecco Helse AS til Oslo Politidistrikt for omfattende, planlagte og systematiske brudd på arbeidsmiljølovens regler om daglig og ukentlig arbeidstid samt hviletid.

- Arbeidsmiljølovens arbeidstidsregler skal beskytte ansatte mot så høy arbeidsbelastning at det kan gå ut over ansattes helse og velferd. Mottatte turnusplaner og timelister viser at Adecco Helse AS blant annet har planlagt doble vakter på opptil 17 timer. Adecco Helse AS som arbeidsgiver har her ignorert sitt ansvar for å planlegge, organisere, lede og kontrollere arbeidet på en måte som sikrer ansatte et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, sier avdelingsleder i Arbeidstilsynet Oslo, Pål H. Lund.
Arbeidstilsynet vurderer at Adecco Helse AS også har brutt lovens bestemmelse om utbetaling av overtidstillegg når ansatte har arbeidet utover grensene for arbeidstid.

 

I tillegg til brudd på arbeidstidsbestemmelsene har tilsynet også avdekket flere brudd på arbeidsmiljøloven: 
Ledere mangler grunnleggende kunnskap om systematisk HMS-arbeid, manglende opplæring av ledere og verneombud og sykehjemmene er ikke tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste. Videre var kjellerlokalet som var stilt til disposisjon for at ansatte kunne overnatte på Ammerudlunden sykehjem ikke i samsvar med de krav som normalt stilles og er uforsvarlig som innkvartering.

 

Etter Arbeidstilsynets oppfatning er det nødvendig å reagere med straff og anmoder politiet om straks å iverksette etterforskning.

 

Du kan lese mer om Arbeidstilsynets anmeldelse av Adecco på tilsynets nettsider.

 

HMS-portalen.no mener forøvrig at denne saken bør være en kraftig vekker for andre virksomheter med manglende respekt for gjeldende regelverk og kravene til nødvendig opplæring