spacer document image 1 spacer2
Felles ansvar for et godt og anstendig arbeidsliv
For første gang blir det lagt fram en melding til Stortinget om arbeidsforhold, arbeidsmiljø og sikkerhet i norsk arbeidsliv.

– Med meldingen ”Felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv” ønsker vi både å gi en grundig tilstandsbeskrivelse og invitere Stortinget til en drøfting om grunnleggende forhold og utfordringer i arbeidslivet, sier statsminister Jens Stoltenberg.  
Meldingen dokumenterer at arbeidsforholdene er gode for det store flertallet, men to hovedutfordringer peker seg ut:

  • Enkelte bransjer er preget av uakseptable arbeidsforhold. 
  • Enkelte bransjer har høyt sykefravær og mange som blir uføretrygdet. 

– Regjeringens svar er systematisk arbeid sammen med partene i arbeidslivet for å sikre at intensjonene i arbeidsmiljøloven og avtalen om Inkluderende arbeidsliv oppfylles. 
En videre utvikling av bransjerettet samarbeid, slik vi har startet sammen med partene innen renholdsbransjen, står sentralt, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.   

 

Les mer om arbeidsmiljømeldingen hos regjeringen.no