spacer document image 1 spacer2
Ledelse er nøkkelen til en god arbeidsplass
Verdibasert ledelse er grunnlaget for handlingene våre, det skal vise i praksis hvem vi er og hva vi strekker oss etter i det daglige, sier Kari Skybak, HR-direktør i Flytoget.

Hun mener at ledelse er nøkkelen til å skape en god arbeidsplass.
– Utviklingen av verdigrunnlaget startet med spørsmålet Hvordan vil vi ha det her hos oss? forteller Skybak til Idebanken Inkluderende arbeidsliv.
Det resulterte i stikkord som tydelig ledelse, resultatorienterte og tilgjengelige ledere og ledelse med fokus på samspill for å gjøre alle medarbeidere gode.
– Om tilgjengelighet sier vi at flytogets ledere er synlige og til stede, de lytter og er åpne for tilbakemeldinger. Det førte raskt til at servicesjefene våre flyttet fra hovedkontoret i Karl Johans gate og til Oslo S, nær flytogvertene og togførerne som de er ledere for. 
Verdigrunnlaget må ha en praktisk konsekvens og være en rettesnor i det daglige, og det synes jeg vi har fått til, sier Skybak.

 

Les mer om flytoget og verdibasert ledelse hos Idebanken.