spacer document image 1 spacer2
Forsterket innsats mot sosial dumping
- Det er viktig at vi har en regjering som tar kampen mot sosial dumping på alvor, og som fortsetter å levere konkrete tiltak, sier LO leder Roar Flåthen i en kommentar til regjeringens handlingsplan 2.

- Den fortsatt opptrappede innsats mot useriøsitet og sosial dumping er blitt enda viktigere i lys av svekket byggemarked med fare for konkurser og mer svart arbeid, påpeker Flåthen.
Han mener økt bruk av arbeidsinnvandrere i andre deler av arbeidsmarkedet tilsier at det er behov for en styrking av tilsynsinnsatsen også mot andre bransjer, blant annet renholdsbransjen og hotell- og restaurantbransjen.

 

Les mer om LOs syn på handlingsplan 2 mot sosial dumping på LOs nettsider.