spacer document image 1 spacer2
Samarbeid mot sosial dumping.
Arbeidstilsynet og Utlendingsdirektoratet (UDI) øker samarbeidet for å styrke innsatsen mot sosial dumping. - Vi utveksler informasjon om useriøse arbeidsgivere og forhold som er lovstridige, sier UDI-direktør Ida Børresen.
UDI foretar forhåndskontroll og sjekker at vilkårene for en arbeidstillatelse er oppfylt før arbeidsforholdet starter. Det stilles klare krav til at et arbeidsforhold skal følge regelverket.
Arbeidstilsynet utfører kontroll på arbeidsplassene. Hvis vilkårene for en arbeidstillatelse ikke fulgt, er det viktig at UDI får kjennskap til det slik at sanksjoner kan vurderes.
UDI kan tilbakekalle arbeidstillatelser og anmelde arbeidsgivere. Det er i visse tilfeller også åpnet for å ilegge arbeidsgivere karantene på inntil to år.

 

Mer om samarbeid mot sosial dumping finner du hos Arbeidstilsynet.