spacer spacer2
Oppsamlet vann bak dødsulykke
Hydro har funnet årsaken til ulykken i kraftstasjonen på Røldal-Suldal der to personer mistet livet

Trykket fra vann som hadde samlet seg opp bak rasmasser i en sjakt inne i anlegget, er trolig årsaken til ulykken der to personer mistet livet.
Det er konklusjonen fra Hydros interne undersøkelse av ulykken i Svandalsflona kraftverk 9. mai i år.
Resultatet fra de interne undersøkelsene vil bli oversendt politiet, som etterforsker ulykken.
De to som omkom i ulykken, var ansatt henholdsvis i Veidekke Entreprenør AS og hos en av deres underentreprenører.

 

Les mer om årsaken til arbeidsulykken i Svandalsflona hos Teknisk Ukeblad.