spacer document image 1 spacer2
Sterk økning i sykefraværet
Sykefraværet var på 7,7 prosent i 3. kvartal 2009. Dette innebærer en økning på 11 prosent fra 3. kvartal i fjor til 3. kvartal i år. Både legemeldt og egenmeldt fravær øker.

Sykefraværet har økt med 11 prosent fra 3. kvartal 2008 til 3. kvartal 2009.
– Tallene for tredje kvartal bekrefter at utviklingen i sykefraværet er urovekkende. 
Influensa kan forklare noe av veksten, men hovedbildet er fortsatt at det er andre forhold som betyr mer. Denne utviklingen understreker viktigheten av det arbeidet som nå er igangsatt for å få ned sykefraværet, sier arbeidsminister Rigmor Aasrud.

 

Les mer om den sterke økningen i sykefraværet hos regjeringen.no