spacer document image 1 spacer2
Husdyrmøkk kan gi flere TWh
Norge kan hente ut 6TWh i året fra biogassressurser, og det største potensialet ligger i landbruket.

Det konkluderer en ny rapport, som er utarbeidet av Østfoldforskning og UMB på oppdrag for Enova SF. Nå vil Enova vurderer eventuelle nye virkemidler og støtteordninger knyttet til økt bruk av biogass.
- Biogass har et stort potensial, men er et forholdsvis nytt felt i Norge, mener seniorrådgiver i Enova, Inger Marie Malvik, som viser til at svenskene har vært mye flinkere til å ta i bruk biogass.

 

Du finner hele denne saken om biogassressurser hos Teknologisk Ukeblad.