spacer document image 1 spacer2
Vil straffe sosial dumping hardere
Arbeidsgivere slipper for lett unna grove tilfeller av sosial dumping, og lovbruddene straffes ikke hardt nok, mener ansatte i Arbeidstilsynet.

Kraftigere bøter i de alvorligste tilfellene etterlyses fra Arbeidstilsynets side, kommer det fram i Fafo-notatet «Evaluering av tiltak mot sosial dumping».
Selv om Arbeidstilsynet har mulighet til å stanse virksomheter som opptrer med fare for liv og helse, mener informantene i tilsynet at det må sterkere lut til i spesielt grove tilfeller av sosial dumping.
For å få bukt med grove og gjentakende brudd ønsker de for eksempel lenger foreldelsesfrist og at det bør bli vanskeligere å starte og drive bedrift i Norge. 
Det tas også til orde for at Arbeidstilsynet bør få mulighet til å skrive ut bøter for de mindre alvorlige bruddene.

 

Les mer om forslag til hardere straffereaksjoner mot sosial dumping hos FriFagbevegelse.