spacer document image 1 spacer2
Bot på en million kroner for bruk av overtid
Oslo politidistrikt har gitt en bot på en million kroner til et norsk revisjonsfirma for brudd på arbeidsmiljølovens overtidsbestemmelser.

Arbeidstilsynet er svært fornøyd med at politi- og påtalemyndighetene nå tar brudd på arbeidsmiljølovens regler om overtid så alvorlig som nivået på boten tilsier. Vi tar dette som et signal om hva vi videre kan forvente av bøtenivå i lignende saker, sier Ørnulf Halmrast, regiondirektør for Arbeidstilsynet Oslo, og understreker at det gjenstår å se om virksomheten vil vedta boten.
Bakgrunn for anmeldelsen er funn gjort ved Arbeidstilsynets tilsyn i den aktuelle virksomheten. Funnene er basert på stikkprøver i en tilfeldig utvalgt avdeling. Flere ansatte har over en lengre periode jobbet over 60 timer pr. uke i gjennomsnitt, og i enkelte uker mellom 80-90 timer. I de lengste ukene vil det si 30 timer mer enn loven tillater.

 

Mer om bot på en million for ulovlig overtidsbruk finner du hos Arbeidstilsynet.